Vi har separate konteinere for plastfolie, plastkanner og blanke flasker.  Det er fordi disse avfallstypene sendes til forskjellige anlegg, og som igjen krever forskjellige behandling.

I konteiner for plastfolie kan du kaste f.eks:

  • Bobleplast
  • Bygningsplast
  • Bæreposer
  • Tomme plastsekker
  • Huminalsekker/gjødselsekker/jordsekker
  • Møbelfolie

Plastfolie leveres via RagnSells til Norfolier, Folldal og blir til nye plastprodukter.

Vi tar ikke imot landbruksplast eller høyballeplast. Ta evt. kontakt med RagnSells, Jessheim for levering av dette.

 

I konteiner for halvmatte kanner kan du kaste f.eks:

  • Spylevæskekanner
  • Kanner merket HDPE

Plastkanner leveres via RagnSells til Tyskland der de blir til nye plastprodukter.

 

I konteiner for blanke flasker (kanner) kan du kaste f.eks:

  • Vann- og brusflasker av plast som det ikke er pant på
  • Små kanner (eks. 1,5 liter, 2 og 4 liter) merket PET

Kanner må være tomme og rengjort. Fargede og tomme oljekanner leveres til farlig-avfallsmottaket. Andre fargede kanner sorteres som hardplast.

Når du som privathusholdning betaler kr. 100,- i brukerbetaling ved levering av avfall i sorteringsrundellen,  inkluderer dette levering av plastfolie og gjennomsiktige kanner.