Farlig avfall leveres i eget mottak på gjenvinningsstasjonen. Her kan du levere

 • Oljer:  Spillolje, motorolje, brukte oljefiltre, oljeholdige stoffer, matolje
 • Batterier, lysstoffrør, lyspærer:  Oppladbare batterier, knappcellebatterier, vanlig alkaliske batterier, bilbatterier, mobiltlf.batterier, kvikksølvtermometre, lysstoffrør, vanlige lyspærer, sparepærer
 • Vinduer: Isolerglass-vinduer produsert i Norge mellom 1965-1975 - utenlandske frem til 1979 som kan inneholde miljøgiften PCB. Vinduer med klorparafiner, produsert fra 1976 - 1990
 • Maling og tynnere:  Løsemidler, tynnere, white spirit, maling, beis, lakk, lim, bunnstoff til båt
 • Plantevernmidler og skadedyrgift:  Rottegift, plantevernmidler, insektgift
 • Rengjørings- og vedlikeholdsmidler:  Flekkfjernere, toalettrens, pussemidler, rustfjernere, motorrens, låsspray, soppmidler,
 • Annet: Asbest, linoleumsbelegg, vinylbelegg, XPS/bygningsisopor
 • Smittefarlig avfall: Levert i gule bokser eller i gul sekk

Farlig avfall som leveres av privathusholdninger faller ikke innunder brukerbetalingen og leveres gratis til farlig avfallsmottaket. Næringskunder leverer etter egne satser.

Vi tar ikke i mot:

 • Fyrverkeri
  - Udetonert fyrverkeri leveres tilbake til forhandler, eller ta kontakt med politiet.
 • Sprengstoff og ammunisjon:
  - Sprengstoff og ammunisjon skal leveres til politi, eller ta kontakt med ditt lokale lensmannskontor.
 • Radioaktivt avfall
 • Medisiner