Farlig avfall leveres i eget mottak på gjenvinningsstasjonen. Her kan du levere

  • Oljer:  Spillolje, motorolje, brukte oljefiltre, oljeholdige stoffer, matolje
  • Batterier, lysstoffrør:  Oppladbare batterier, knappcellebatterier, vanlig alkaliske batterier, bilbatterier, mobiltlf.batterier, kvikksølvtermometre, lysstoffrør, vanlige lyspærer, sparepærer
  • Vinduer: Isolerglass-vinduer produsert i Norge mellom 1965-1975 - utenlandske frem til 1979 som kan inneholde miljøgiften PCB. Vinduer med klorparafiner, produsert fra 1976 - 1990.
  • Maling og tynnere:  Løsemidler, tynnere, white spirit, maling, beis, lakk, lim, bunnstoff til båt
  • Plantevernmidler og skadedyrgift:  Rottegift, plantevernmidler, insektgift
  • Rengjørings- og vedlikeholdsmidler:  Flekkfjernere, toalettrens, pussemidler, rustfjernere, motorrens, låsspray, soppmidler,
  • Annet: Asbest, linoleumsbelegg, vinylbelegg.

Privathusholdninger leverer farlig avfall gratis. Næringskunder leverer etter egne satser.