I stedet for å bygge søppelskur til mange beholderne, kan det være lønnsomt å vurdere mer moderne løsninger. 

Dersom ditt borettslag eller sameie vurderer å investere i dypoppsamlere, kontakt kommunen din for å kartlegge størrelsesbehov, tekniske krav og plassering og tømming og få en godkjennelse på dette. 

Deretter kan dere se på forskjellige løsninger fra noen leverandører. Nedenfor har vi presentert 6 vilkårlige aktører som kan kontaktes for mer informasjon og for valg av den løsningen som vil passe dere best. Mrk. Vi kan ikke tømme brønner med såkalt "Mushroom"-feste.

Ordningen gjelder for avfallstypene: Mat- og restavfall, papp og papir, plastemballasje og glass- og metallemballasje (da med innerdel av hardplast).

Dere legger selv ut for kostnader ifm. investeringen, men kan i forkant søke ØRAS om støtte til prosjektet.  Det er ikke mulig å søke støtte til samme prosjekt flere ganger.

Før utbetaling av støtte, må følgende dokumentasjon fremlegges: 

  • dokumentasjon fra kommunen om at de har godkjent løsningen og plassering av denne 
  • kopi av faktura for avfallsløsningen
  • gjerne et par bilder av ferdig innstallert løsning 

Søknaden sendes pr. post til:

Øvre Romerike Avfallsselskap IKS
Ørasvegen 85
2054  MOGREINA
eller pr. e-post til: firmapost@oeras.no

ØRAS gir støtte med kr. 6000,- for en 5m3 løsning, dvs. kr. 1200,- pr. m3. Det gir eksempelvis kr. 3600,- i støtte for en 3m3-oppsamler.

Her er noen leverandører det kan være verdt å forespørre:

Strømbergs Plast AS  - Holder til på Romerike og leverer nedgravde løsninger av typen Molok.

EnviroPac AS - Skandinavias ledende leverandør og produsent av maskiner og utstyr til kildesortering.

Namdal Ressurs AS - Leverer utstyr og forbruksmateriell til avfallsbransjen i Norge. Holder også til i Oslo.

Miljø og Sikkerhet AS - Leverer gatemøblement og avfallssystemer til kommuner, parkvesen, vegvesen, kjøpesentre, butikker og offentlige- og private bedrifter.

BM Prosjekt AS - har også nedgravde løsninger.

Conservo Miljø - Et firma i Gjøvik-området som også har spesialisert seg på nedgravde løsninger til bl.a borettslag over hele landet.