I stedet for å bygge søppelskur til mange beholderne, kan det være lønnsomt å vurdere mer moderne løsninger. 

Dersom ditt borettslag eller sameie vurderer å investere i dypoppsamlere kan du ta kontakt med oss for å kartlegge størrelsesbehov, tekniske krav og plassering og tømming og få en godkjennelse på dette. 

Deretter kan dere se på forskjellige løsninger fra noen leverandører. Nedenfor har vi presentert 6 vilkårlige aktører som kan kontaktes for mer informasjon og for valg av den løsningen som vil passe dere best.

Mrk. Vi kan ikke tømme brønner med såkalt "Mushroom"-feste.

Ordningen gjelder for avfallstypene: Mat- og restavfall, papp og papir, plastemballasje og glass- og metallemballasje (da med innerdel av hardplast).

Her er noen leverandører det kan være verdt å forespørre:

Strømbergs Plast AS  - Holder til på Romerike og leverer nedgravde løsninger av typen Molok.

EnviroPac AS - Skandinavias ledende leverandør og produsent av maskiner og utstyr til kildesortering.

Namdal Ressurs AS - Leverer utstyr og forbruksmateriell til avfallsbransjen i Norge. Holder også til i Oslo.

Miljø og Sikkerhet AS - Leverer gatemøblement og avfallssystemer til kommuner, parkvesen, vegvesen, kjøpesentre, butikker og offentlige- og private bedrifter.

BM Prosjekt AS - har også nedgravde løsninger.

Conservo Miljø - Et firma i Gjøvik-området som også har spesialisert seg på nedgravde løsninger til bl.a borettslag over hele landet.