Dersom ditt borettslag eller sameie vurderer å investere i dypoppsamlere kan du ta kontakt med den aktuelle kommune for å kartlegge størrelsesbehov, tekniske krav og plassering og tømming og få en godkjennelse på dette. Alle byggesaker skal henvendes til kommunen. Ved behov rådfører kommunen seg med oss.

Deretter kan dere se på forskjellige løsninger fra noen leverandører. Nedenfor har vi presentert vilkårlige aktører som kan kontaktes for mer informasjon og for valg av den løsningen som vil passe dere best.

Mrk. Vi kan ikke tømme brønner med såkalt "Mushroom"-feste.

Ordningen gjelder for avfallstypene: Mat- og restavfall, papp og papir, plastemballasje og glass- og metallemballasje (da med innerdel av hardplast).

Strømbergs Plast AS  - Holder til på Romerike og leverer nedgravde løsninger av typen Molok.

EnviroPac AS - Skandinavias ledende leverandør og produsent av maskiner og utstyr til kildesortering.

Namdal Ressurs AS - Leverer utstyr og forbruksmateriell til avfallsbransjen i Norge. Holder også til i Oslo.

Miljø og Sikkerhet AS - Leverer gatemøblement og avfallssystemer til kommuner, parkvesen, vegvesen, kjøpesentre, butikker og offentlige- og private bedrifter.

BM Prosjekt AS - har også nedgravde løsninger.

Conservo Miljø - Et firma i Gjøvik-området som også har spesialisert seg på nedgravde løsninger til bl.a borettslag over hele landet.

Alles Miljø AS - Tilbyr komplette løsninger for gjenvinning. Flere ulike løsninger for borettslag og sameier.