I stedet for å bygge søppelskur til mange beholderne, kan det være lønnsomt å vurdere mer moderne løsninger. 

Dersom ditt borettslag eller sameie vurderer å investere i dypoppsamlere, ta først kontakt med kommunen for å kartlegge behov, plassering og tømming og få en godkjennelse på dette. 

Deretter kan dere se på forskjellige løsninger fra noen leverandører. Nedenfor har vi presentert 6 vilkårlige aktører som kan kontaktes for mer informasjon og for valg av den løsningen som vil passe dere best.

Dere legger selv ut for kostnader ifm. investeringen, men kan søke ØRAS om støtte til prosjektet når prosjektet er ferdig.

I søknaden vedlegges:

  • dokumentasjon fra kommunen at de har godkjent løsningen og plassering av denne 
  • kopi av faktura for avfallsløsningen
  • gjerne et par bilder av ferdig innstallert løsning 

Søknaden sendes pr. post til:

Øvre Romrike Avfallsselskap IKS
Ørasvegen 85
2054  MOGREINA
eller pr. e-post til: firmapost@oeras.no

ØRAS gir støtte med kr. 6000,- for en 5m3 løsning, dvs. kr. 1200,- pr. m3. Det gir eksempelvis kr. 3600,- i støtte for en 3m3-oppsamler.

Her er noen leverandører det kan være verdt å forespørre:

Strømbergs Plast AS  - Holder til på romerike og leverer nedgravde løsninger av typen Molok.

EnviroPac AS - Skandinavias ledende leverandør og produsent av maskiner og utstyr til kildesortering.

Namdal Ressurs AS - Leverer utstyr og forbruksmateriell til avfallsbransjen i Norge.

Miljø og Sikkerhet AS - Leverer gatemøblement og avfallssystemer til kommuner, parkvesen, vegvesen, kjøpesentre, butikker og offentlige- og private bedrifter.

BM Prosjekt AS - har også nedgravde løsninger.

Conservo Miljø - Et firma i Gjøvik-området som også har spesialisert seg på nedgravde løsninger til bl.a borettslag over hele landet.