Alle næringskunder som kommer til Dal Skog, skal veie inn avfall over vekt

Som næringskunde kan du levere forskjellige typer avfall til Dal Skog mot betaling.  Noen avfallstyper krever deklarering. Dette kan gjelde maling, lim og lakk, asbest, PCB-vinduer og vinduer med klorparafiner. Er du gårdbruker er du også deklareringspliktig i forhold til å levere kjemikalier og sprøytemidler etc.  

Vi har alle et ansvar for å ta vare på miljøet vårt og ikke forbruke ressurser.

Avfallssortering gir din bedrift

 • Lavere kostnader 
  Det er billigere å levere sortert avfall enn blandet avfall
 • Større troverdighet
  Bedrifter som satser på miljøvennlige løsninger bygger et positivt omdømme
 • Bedre trivsel for ansatte
 • Orden og ryddighet
 • God dialog med myndighetene
  Bedriften overholder lover og forskrifter

ØRAS kan ta imot masser med alle typer oljeforurensninger såfremt konsentrasjonen ligger under 20 000 ppm. Oljeholdige masser legges ut på eget jordrensefelt for nedbryting. Når konsentrasjonen i massene har kommet under kravet satt av myndighetene, brukes disse som overdekkingsmasser på avfallsdeponiene.

ØRAS har ikke tillatelse til å ta imot oljeholdig eller fettholdig slam, kun sand fra sandfangskummer i forbindelse med veier, parkeringsplasser og renseanlegg.

ØRAS vil be om analyserapport i forkant av hver forespørsel/levering.  Kontakt oss for priser på leveranser.

Åpningstider på Dal Skog for næringskunder