ØRAS opererer med forskjellige priser for levering av avfall fra privatkunder og avfall fra næringskunder

Privatkunder betaler kr. 100,- i brukerbetaling for hver gang man skal levere avfall i sorteringsrundellen. I tillegg kommer pris for avfall som ikke er inkludert i brukerbetalingen. Brukerbetalingen er blant annet forankret i prinsippet om at det er forurenser som skal betale, jfr. forurensningslovens kap.1,§2, 5.ledd. "Den som kaster mer, betaler mer".

Er du privatkunde og kommer med kjøretøy med lasterom over 6m3, vil vi regne deg som næringskunde. Du skal da levere avfallet ditt over vekt og betale næringspris.

Avfallet leveres i vektas åpningstid, man-fre mellom kl. 08-15.

 

Følgende avfallstyper er gratis å levere utenfor sorteringsrundellen:

Når du som privatkunde har betalt kr. 100,- er disse avfallstypene inkludert i brukerbetalingen: (Du kan levere en total avfallsmengde inntil 6m3 i rundellen)

 • Trykkimpregnert trevirke
 • Stoffmøbler og madrasser
 • Ubehandlet og behandlet trevirke
 • Gips
 • Hvit isopor og farget isopor( farlig avfall)
 • Papp/papir
 • Husholdningsplast (Plastemballasje som ikke er satt ut for henting hjemme)
 • Plastfolie og plastkanner
 • Hardplast
 • Metall
 • Rene tunge masser (murstein, Leca, takstein, steiner etc.)
 • Glass- og metallemballasje (som også kan leveres på returpunkter i det offentlige rom)

Følgende skal det betales for i tillegg til brukerbetalingen:

Skal du levere brennbart restavfall (avfall som ikke kan sorteres ut i egne avfallstyper) og/eller inert avfall til deponi (f.eks porselen, keramikk, isolasjon, herdet glass, speil etc., størknede sementsekker, gips med fliser på og betong med armeringsjern), kommer dette i tillegg til brukerbetalingen. Prisene er da:

 • Kr. 100,- for avfall opp til 1m3
 • Videre Kr. 100,- pr m3 opp til 6m3
 • Mrk. at inntil 2 gjennomsiktige sekker med restavfall og inntil 4 dekk er inkludert i brukerbetalingen på kr. 100,-.
 • Også dekk utover 4 dekk som inkluderes i brukerbetalingen vil man måtte betale for med kr. 25,-/stk - med eller uten felg.

I menyen til høyre finner du flere priser for privathusholdninger og næringskunder. 

Vi har også laget et kart over rundellen, slik at du kan planlegge pakking av hengeren din.

Har du hele og fine ting, er vårt ønske at dette går til ombruk. Du er velkommen til å levere dette gratis til bruktbutikkens varemottak. Spør i så fall vår betjening om veiledning.

Utleie av lokaler og booking av foredrag

Foruten å leie ut skolestue og auditorium til bransjeselskaper, kan vi også tilby utleie til lag og foreninger med tilhørighet i våre fire eierkommuner.

Kanskje din forening ønsker å avholde årsmøte inkludert omvisning på anlegget og et foredrag fra ØRAS? Se priser for dette i menyen til høyre.