ØRAS opererer med forskjellige priser for levering av avfall fra privatkunder og fra næringskunder. Dette fordi privatkunder allerede betaler kommunale avgifter, og således vil kunne levere mange avfallstyper gratis fordi det går over renovasjonsgebyret

I menyen til høyre finner du gjeldende priser for privatkunder og næringskunder. 

Vi har også laget et kart over rundellen, slik at du kan planlegge pakking av hengeren.

 

Utleie av lokaler og booking av foredrag

Foruten å leie ut skolestue og auditorium til bransjeselskaper, kan vi også tilby utleie til lag og foreninger med tilhørighet i våre fire eierkommuner. Kanskje din forening ønsker å avholde årsmøte inkludert omvisning på anlegget og et foredrag fra ØRAS? Se i priser for dette i menyen til høyre.