ØRAS opererer med forskjellige priser for levering av avfall fra privatkunder og fra næringskunder. Dette fordi privatkunder allerede betaler kommunale avgifter, og dermed kan levere flere avfallstyper gratis fordi dette dekkes gjennom renovasjonsgebyret.

Dette er gratis å levere for private husholdninger

 • Trykkimpregnert trevirke
 • Stoffmøbler og madrasser
 • Ubehandlet og behandlet trevirke
 • Gips
 • Hvit isopor og farget isopor( farlig avfall)
 • Papp/papir
 • Husholdningsplast (Plastemballasje som ikke er satt ut for henting hjemme)
 • Plastfolie og plastkanner
 • Hardplast
 • Metall
 • Gulvbelegg (regnes som farlig avfall)
 • Rene tunge masser (murstein, Leca, takstein, steiner etc.)
 • Rene masser (sand, gress, jord, torv)
 • Hageavfall (max 10 cm i diameter på kvister, greiner og småtrær)
 • Glass- og metallemballasje (som også kan leveres på returpunkter i det offentlige rom)
 • EE-avfall og kjøle-/hvitevarer
 • Farlig avfall og farget isopor
 • Vinduer (med og uten miljøgifter)

Levering mot betaling

 • Kr. 100,- t.o.m 1m3
 • Kr. 200,- t.o.m 2m3
 • Kr. 300,- t.o.m 3m3
  (2 gjennomsiktige sekker er inkludert i prisen)
   
 • Brennbart restavfall (Avfall som ikke kan sorteres ut i egne avfallstyper) 
 • Ikke-brennbart restavfall (Porselen, keramikk, isolasjon, herdet glass, speil etc.)
 • Urene tunge masser (størknede sementsekker, gips med fliser, betong med armeringsjern)
 • Dekk med eller uten felg; kr. 25,-/stk  

I menyen til høyre finner du flere priser for privatkunder og næringskunder. 

Vi har også laget et kart over rundellen, slik at du kan planlegge pakking av hengeren din.

Har du ting som er "for gode til å kaste", er vårt ønske at dette går til ombruk. Etter at vi åpnet gjenbruksbutikken vår i 2017, har vi reddet MYE fra avfallskonteinerne.

Spør vår betjening dersom du vil donere noe til butikken så viser de deg hvor dette leveres.

Utleie av lokaler og booking av foredrag

Foruten å leie ut skolestue og auditorium til bransjeselskaper, kan vi også tilby utleie til lag og foreninger med tilhørighet i våre fire eierkommuner.

Kanskje din forening ønsker å avholde årsmøte inkludert omvisning på anlegget og et foredrag fra ØRAS? Se priser for dette i menyen til høyre.