ØRAS opererer med forskjellige priser for levering av avfall fra private husholdninger og fra næringskunder.

Som privatkunde, betales kr. 100,- i brukerbetaling for hver gang man skal levere avfall i sorteringsrundellen. Betalingen er blant annet forankret i prinsippet om at det er forurenser som skal betale, jfr. forurensningslovens kap.1,§2, 5.ledd. 

Når du har betalt kr. 100,- i brukerbetaling, kan du levere nedestående gratis:

 • Trykkimpregnert trevirke
 • Stoffmøbler og madrasser
 • Ubehandlet og behandlet trevirke
 • Gips
 • Hvit isopor og farget isopor( farlig avfall)
 • Papp/papir
 • Husholdningsplast (Plastemballasje som ikke er satt ut for henting hjemme)
 • Plastfolie og plastkanner
 • Hardplast
 • Metall
 • Gulvbelegg (regnes som farlig avfall)
 • Rene tunge masser (murstein, Leca, takstein, steiner etc.)
 • Rene masser (sand, gress, jord, torv)
 • Hageavfall (max 10 cm i diameter på kvister, greiner og småtrær)
 • Glass- og metallemballasje (som også kan leveres på returpunkter i det offentlige rom)
 • EE-avfall og kjøle-/hvitevarer
 • Farlig avfall og farget isopor
 • Vinduer (med og uten miljøgifter)

Levering mot betaling

 • Kr. 100,- t.o.m 1m3
 • Kr. 200,- t.o.m 2m3
 • Kr. 300,- t.o.m 3m3
  (2 gjennomsiktige sekker og 4 dekke er inkludert i brukerbetalingen på kr. 100,-)
  Leveringer over 6mskal veies inn over vekt.
   
 • Brennbart restavfall (Avfall som ikke kan sorteres ut i egne avfallstyper) 
 • Inert avfall til deponi (Porselen, keramikk, isolasjon, herdet glass, speil etc., størknede sementsekker, gips med fliser på og betong med armeringsjern
 • Dekk med eller uten felg; kr. 25,-/stk utover 4 dekk som inkluderes i brukerbetalingen.

I menyen til høyre finner du flere priser for privat husholdninger og næringskunder. 

Vi har også laget et kart over rundellen, slik at du kan planlegge pakking av hengeren din.

Har du hele og fine ting, er vårt ønske at dette går til ombruk. Du er velkommen til å levere dette gratis til bruktbutikkens varemottak. Spør i så fall vår betjening om veiledning.

Utleie av lokaler og booking av foredrag

Foruten å leie ut skolestue og auditorium til bransjeselskaper, kan vi også tilby utleie til lag og foreninger med tilhørighet i våre fire eierkommuner.

Kanskje din forening ønsker å avholde årsmøte inkludert omvisning på anlegget og et foredrag fra ØRAS? Se priser for dette i menyen til høyre.