ØRAS opererer med forskjellige priser for levering av avfall fra privatkunder og fra næringskunder. Dette fordi privatkunder allerede betaler kommunale avgifter, og dermed kan levere flere avfallstyper gratis fordi dette dekkes gjennom renovasjonsgebyret.

I menyen til høyre finner du gjeldende priser for privatkunder og næringskunder. 

Vi har også laget et kart over rundellen, slik at du kan planlegge pakking av hengeren din.

Har du ting som er "for gode til å kaste", er vårt ønske at dette går til ombruk. Etter at vi åpnet gjenbruksbutikken vår i 2017, har vi reddet MYE fra avfallskonteinerne.

Spør vår betjening dersom du vil donere noe til butikken så viser de deg hvor dette leveres.

Utleie av lokaler og booking av foredrag

Foruten å leie ut skolestue og auditorium til bransjeselskaper, kan vi også tilby utleie til lag og foreninger med tilhørighet i våre fire eierkommuner.

Kanskje din forening ønsker å avholde årsmøte inkludert omvisning på anlegget og et foredrag fra ØRAS? Se priser for dette i menyen til høyre.