Nyhetsarkiv

 • Hyggelig nabomøte

  Publisert:
  Bilde av naboer

  ØRAS naboer som frykter forurensning av grunnvannet, ble invitert til Dal Skog for en presentasjon om driften på området. Skepsisen var tilstede, men nabo-gjengen kunne gå hjem med litt flere avklaringer enn de hadde forventet.

 • Nabomøte - 12.1.2017

  Publisert:
  Bilde av sigevannsdam

  ØRAS inviterer naboer i Mogreina og Dal til informasjonsmøte 12.1.2017. Bakgrunnen for møtet er blant annet EUB's artikkel fra 04.12.2016 om naboer som frykter forurensning av grunnvannet.

 • ØRAS med ny kontrakt for levering av restavfall

  Publisert:
  Bilde av ROAF skilt

  ØRAS har signert en avtale med Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) om enerett for mottak, sortering og behandling av alt restavfall samlet inn på husstandsnivå fra ØRAS’ eierkommuner.