Multiconsult har på vegne av Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS) gjennomført en plukkanalyse av avfall fra henteordningen på syv utvalgte ruter fordelt på våre fire kommuner. Avfallet er blitt sortert og analysert. Resultatet er oppløftende og viser at innbyggerne er flinke til å sortere matavfall, men det er fortsatt mye avfall som ikke kildesorteres riktig.

 

Alt skal ikke i restavfall

Selv om våre abonnenter er flinke til å sortere ut matavfall har vi fortsatt en jobb å gjøre når det gjelder restavfall. I restavfallsposene var det i snitt bare 40 prosent som faktisk var restavfall. Resten av avfallet burde vært kildesortert eller levert til et returpunkt og på miljøstasjonen.

- Dessverre ser vi at folk ennå kaster farlig avfall og EE-avfall i restavfallet. Batterier kan i verste fall skape branner. Derfor vil vi at folk leverer batterier til butikker eller miljøstasjonen, forklarer kommunikasjonsrådgiver hos ØRAS, Kirsten Lundem.

Det ble blant annet funnet 9,2 prosent plastemballasje som burde vært kildesortert i retursekk/-pose for plastemballasje, og 4,4 prosent glass- og metallemballasje som skulle vært levert i nærmeste returpunkt.

 

Andel grønne poser øker

- Andelen grønne poser i avfallsbeholderen er på nesten 28 prosent. Detter en økning fra forrige plukkanalyse hvor andelen grønne poser var 25 prosent. Her topper Økolandsbyen i Hurdal lista, mens beboerne i tett bebyggelse i Ullensaker ligger på bunn, forklarer Lundem.

Det kastes fortsatt for mye spisbar mat. Analysen av innholdet i de grønne posene viser at nesten 60 prosent av alt matavfall som kastes faktisk er matsvinn.