ØRAS har fått tillatelse til å ta imot smittefarlig avfall fra private kunder og næringskunder. Dette vil gjelde fra 1. desember 2020.

Vi har laget en egen artikkel om smittefarlig avfall hvor du kan lese mer om ordningen.