ØRAS beholder for glass- og metallemballasje. Foto.
Foto: ØRAS

ØRAS iverksetter pilotprosjekt med egen beholder for innsamling av glass- og metallemballasje. Selskapet har i samarbeid med Nannestad kommune og renovatøren NordRen AS valgt ut en tømmerute på Prestmosen og Gamle Dalsveg i Nannestad der abonnentene blir de første til å teste ut innsamlingsordningen.

 

Verdifulle ressurser

Glass og metall er verdifulle ressurser som kan gjenvinnes i det uendelige. Ifølge returselskapet Sirkel, samles det hvert år inn ca. 96 000 tonn glass -og metallemballasje i samarbeid med norske kommuner, de interkommunale selskapene (IKS) og private aktører. Mange kommuner opplever en høyere andel utsortering av glass- og metallemballasje etter at de har innført egen beholder.

- Vi gleder oss til å se resultatene fra vårt pilotprosjekt, sier Henry Dahl Johansen, rådgiver renovasjon og utvikling i ØRAS.

Første tømming er planlagt 27.april 2021, med videre henting hver 8.uke med tirsdag som hentedag. Prosjektet vil pågå ut 2021. Alle beholdere som settes ut vil være på 140 liter. Noen med hele lokk og noen med lokk-i-lokk, sier Dahl Johansen.

Nannestad kommune er også positive til ordningen med egen beholder.

- Vi kan forsikre abonnentene som er med i pilotprosjektet om at de ikke får noe ekstra gebyr gjennom denne prosjektperioden, sier virksomhetsleder Bente Huseby i Nannestad kommune.

 

Hva skal kastes i beholderen

- I forkant av utplasseringen vil vi sende ut informasjon i postkassene til de det gjelder, sier kommunikasjonsrådgiver, Kirsten Lundem i ØRAS. I tillegg vil det henge en lapp på beholderen med informasjon om hva som skal kastes i denne. Ved feilsortering, vil ikke beholderne bli tømt. Tømmeruten blir lagt inn i appen Min Renovasjon som også er å finne på vår nettside, avslutter hun.