Her på ØRAS har vi kontinuerlig fokus på å finne løsninger for å håndtere avfall høyest opp i avfallshierarkiet - slik kan verdien på avfallet økes.
Et av våre mål for 2023 var å øke mengden avfall som blir gjenbrukt. Konkret var det ønskelig å undersøke og kartlegge salget av farlig avfall og EE-produkter (elektrisk og elektronisk utstyr) for ombruk. Prosjektet ledet av vår trainee, Synne Strømmen, har som mål å identifisere ombruksmulighetene for utvalgte farlig avfall og EE-produkter som blir levert som avfall til Miljøstasjon Dal Skog.

Det finnes et betydelig potensial for å forflytte farlig avfall- og EE-produkter oppover i avfallspyramiden til ombruk. Det er også tydelig at det finnes et marked med etterspørsel som muliggjør det å selge disse produktene med økonomisk gevinst. Økt ombruk av de fleste farlig avfall-fraksjoner vil føre til sparte kostnader for bedriften, samtidig som inntektene øker uten behov for ekstra ressursbruk. Det vil derfor være lønnsomt å fortsette innsamlingen av farlig avfall-produkter til ombruk.

Her kan du lese hele rapporten (PDF, 1MB)