Den siste grønne posen med matavfall er oppdaget av de optiske kameraene og slått ut i egen konteiner. Fra og med 01.02.2024 vil alt husholdningsavfall, både mat- og restavfall, fraktes til ROAF sitt ettersorteringsanlegg på Berger.  

 

Har gjort jobben sin 

Det optiske sorteringsanlegget på Miljøstasjon Dal Skog ble sist oppgradert i 2017. 
- Det var en oppgradering på ca. 8 millioner og som ga sorteringsanlegget en forlenget levetid på 10 år, forklarer daglig leder Trym Denvik. 

Nå har den siste posen blitt sortert, og anlegget skal vaskes ned og stenges.  
- Vi har inngått en avtale med ROAF, som er i tråd med vår avfallsstrategi om et tettere samarbeid. Mat- og restavfallet fra våre innbyggere vil bli fraktet til ROAF på Berger. 

Hos ROAF vil de grønne posene sorteres ut, og bli fraktet videre til et biogassanlegg. Restavfallsposene vil bli åpnet og avfallet som kan materialgjenvinnes vil bli sortert ut, akkurat slik det gjøres i dag. 

 

Ingen endring for deg som innbygger 

De siste årene har gått va. 3400 tonn mat avfall og 10 000 tonn restavfall gjennom det optiske sorteringsanlegget. 

Hva vil dette bety for deg som innbygger? Gjør som vanlig; sorter avfallet ditt og vi skal ta oss av resten.  

- Du som innbygger vil ikke bli påvirket av denne endringen. Avfallet ditt vil bli hentet som vanlig, og det er fortsatt viktig at vi bruker de grønne posene til kun matavfall, sier Denvik.  

 

Mye har skjedd 

Da ØRAS startet med utsortering av matavfall var det ikke i de gjenkjennelige grønne posene vi har i dag. Styret besluttet allerede 1996 at våre innbyggere skulle begynne å sortere matavfall. Spol to år fremover i tid, til 1998, og vi sorterte ut matavfall i svarte matavfallsposer. Det var en historisk begivenhet da det optiske sorteringsanlegget stod klart til bruk i 1998. Den gang var ØRAS en av de første som innførte optibag-systemet i Norge.  

Frem til de svarte posene for matavfall ble innført hadde våtorganisk avfall blitt deponert. Matavfall ble lagt på “fyllinga”, men det skulle det nå bli en historisk endring på da det ble forbudt å deponere våtorganisk avfall.  

I 2001 blir de velkjente grønne posene til matavfall innført. De første årene var det biologiske nedbrytbare poser lagd av mais. Tanken var god, men vi hadde noen utfordringer, blant annet med at de gikk i oppløsning under kjøkkenbenken, og at selve dobbelknuten ikke gikk i oppløsning under komposteringsprosessen på den tiden. Vi gikk derfor over til de grønne posene vi kjenner til i dag. ØRAS ser stadig etter løsninger som gagner både miljøet og befolkning – hvem vet hva fremtiden vil bringe?