ØRAS gjennomfører våren 2024 en spørresundersøkelse blant våre innbyggere om renovasjonstilbudet hjemme.

Spørreundersøkelsen er anonym, og svarene vil bidra til å videreutvikle vårt tilbud.

Svarfrist: 31.mai 2024.