Håndtér sparelyspærer med forsiktighet så de ikke knuser.

Levér farlig avfall helst på original emballasje, eller -

merk kanne/flaske med hva det inneholder når det leveres på gjenvinningsstasjonen.

Bruk beskyttelsesutstyr (maske/briller/hansker) ved håndtering/riving av asbest.