Sortere.no er en felles nettportal for avfallshåndtering og sortering av avfall for husholdninger og bedrifter i hele Norge.