Når vi resirkulerer plastemballasjen, sørger vi for at ressursene kan bli brukt flere ganger. Ettersom det å produsere plast påvirker klimaet vårt negativt, er det viktig at den ikke blir til engangsbruk. Hvis vi kan erstatte produksjonen av jomfruelig plast, minsker dette belastningen plastproduksjonen har på verden, men da er vi helt avhengige av at våre innbyggere kildesorterer riktig.

10 fakta om plastemballasje: 
Visste du at?

1.    Den gjenvunnede plasten kan bli til nye plastemballasje-produkter, f.eks. renholdsprodukter, bæreposer, rør, plastkasser og mye mer. 

2.    Det er kommunene som har det overordnede ansvaret for å samle inn husholdningsavfall i Norge, det medfører også litt ulik praksis i innsamlingen av plastemballasjen. Noen har egne beholdere, andre har farget pose og i ØRAS-kommunene bruker vi en gjennomsiktig retursekk. 

3.    Årlig forbrukes det rundt 100 000 tonn med plastemballasje i norske hjem, dessverre er det mye som sorteres feil. Antall plastemballasje som blir kildesortert riktig og dermed ender opp i returordningen utgjør bare 30 904 tonn (35,2%). Her har vi et stort forbedringspotensial. 

4.    Nasjonalt blir over halvparten av husholdningsplasten kildesortert feil fordi den i stedet kastes i restavfallet hjemme. 

5.    For hver kilo plast som gjenvinnes sparer vi to kilo olje og sørger for et mindre råvareuttak, og dermed mindre forurensning.

6.    Plastemballasjen du sender inn til miljøstasjonen blir behandlet videre i et sorteringsanlegg som finsorterer plasten i forskjellige grupper, som PET, PP, HDPE og LDPE. 

7.    Mesteparten av plastemballasjen som samles inn i Norge blir transportert videre til Tyskland. Her blir den finsortert og går igjennom en materialgjenvinningsprosess hvor den blir vasket, nedsmeltet og ender til slutt opp som granulat eller flakes, som kan brukes til produksjon av nye plastprodukter.

8.    70 % av plastemballasjen til Tyskland fraktes med tog. Selv om Norge sender plastemballasjen til Tyskland for å gjenvinnes, er miljøgevinsten vi får ved å kildesortere og å materialgjenvinne plasten større enn å forbrenne den i Norge. 

9.    I fremtiden er det planer om egne gjenvinningsanlegg i Norge, slik at vi ikke behøver å sende plastemballasjen ut av landet. For eksempel har selskapene Fortum og Quantafuel planer om slike anlegg i Østfold og Kristiansund. 

10.    Fra og med 1. januar i 2023 kom det strengere krav til kildesortering av plastemballasje, det vil forhåpentligvis sikre at en større prosentandel av plastemballasjen blir returnert og kan materialgjenvinnes i fremtiden.