1999: Forbud mot deponering

Drøyt 2 måneder før forbudet mot å deponere våtorganisk avfall i kommunale fyllinger trådte i kraft, ble det optiske sorteringsanlegget på Dal Skog offisielt åpnet den 13. oktober 1998 som det andre anlegget i Norge. Etter flere år med utredninger om videre behandling av matavfall, valgte ØRAS den gang å behandle matavfallet på eget anlegg. Kommunene på Nedre Romerike valgte å sendte sitt matavfall til forbrenning.

Det var abonnentene i Maura i Nannestad kommune som først fikk testkjøre anlegget på Dal Skog med sitt matavfall. Deretter fulgte abonnentene i Eidsvoll, Hurdal og Ullensaker. Til å begynne med, ble matavfallet sortert ut i svarte poser. 3 år senere ble fargen endret fra svarte til grønne poser. Utsorteringen foregår ved at digitale kameraer gjenkjenner grønnfargen på posene og slår disse ut i egne konteinere ved hjelp av avslagere på transportbåndene.

2008: Trommelkompostering med mindre lukt

I 2008 ble det investert i et trommelkomposteringsanlegg som reduserte forbehandlingstiden på komposten fra 8-12 uker i rankekompost til 8-12 dager i tromlene. Et tilhørende ozonanlegg sørget for at mye av lukten, som anlegget hadde vært plaget med i flere år, ble borte.

2016: Grønne poser sendes til biogassanlegg

Fra slutten av 2016 begynte ØRAS å sende alle grønne poser direkte til Romerike biogassanlegg (RBA) for uttak av biogass til drivstoffproduksjon. Lukten ble dermed en saga blott og glassbiter og poserester, som av og til kunne fremkomme i ferdige jordprodukter, har heller ikke vært å se. Under prosessen hos RBA, sitter man igjen med en flytende og en fast biorest som også gjenvinnes til nye produkter. 

Matavfallet blir dermed til 3 ting:

1 - energien i matavfallet blir til biodrivstoff for kjøretøy 
2 - den flytende bioresten blir til erstatning for kunstgjødsel
3 - den faste resten sendes ØRAS for videre produksjon av jordprodukter.

Takk til alle abonnenter i ØRAS-regionen som dermed bidrar med råstoff til denne utrolige gjenvinningsprosessen.