Nå er rydderapporten for 2020 klar og Hold Norge Rent kan stolt formidle at frivilligheten har gjort en enestående innsats. Med vår lange kystlinje og innlandsstrender blir det noe meter som skal håndteres når det kommer til rydding. Hele 7 923 863 meter er ryddet.

Dame som rydder en strand. Foto.
Foto: Fanny Pindsle, Hold Norge Rent

Ikke overraskende er det faktisk fylkene langs kysten vår som har bidratt mest. Rogaland toppet fylkestoppen her med 7 469 frivillige.  Viken fylke kommer dog ganske høyt opp på listen med tredje beste resultat når det kommer til antall aksjoner.

I kystsonen var den mest tau som ble ryddet, mens det i innlandsaksjonene var EPS (Isopor) som toppet Top10-listen. Forbrukerrelatert forsøpling er dessverre mer dominerende, med seks av ti funnkategorier som faller innenfor denne kildekategorien.