Fra den offisielle åpningen 01.10.81 og til i dag, har området vært igjennom betydelige ansiktsløftinger. 

Bjørn Flatner, tidligere ØRAS-ansatt. Bjørn Harald Flatner (73) var en av de to første som begynte å jobbe ved Dal Skog, en måned før åpning. Da startet de med én hjullaster og én kompaktor. Sistnevnte ble brukt til å klemme sammen avfallet som ble lagt på «fyllinga» etter at den lånte bulldoseren hadde jevnet ut avfallet som hadde blitt levert.

- I starten kostet det mellom 5 og 10 kroner å levere én kubikkmeter med søppel og vi hadde en slik bussjåførveske med penger da vi tok betalt fra kundene, minnes Bjørn. Rått og røti ble kjørt ned på dynga. Det kunne være hvitevarer, bildeler og lignende. Altså ikke så mye sortering den gangen.

Bilde av den gamle gjenvinningsstasjonen tidlig på 2000-tallet. Foto.  Dagens gjenvinningsstasjon 2021. Foto.
Bildene over viser den gamle gjenvinningsstasjonen, tidlig på 2000-tallet - og dagens gjenvinningsstasjon, 2021

Men heldigvis kom det bedre ordninger for håndtering av avfall etterhvert.

Vi begynte for eksempel med utsortering av papp/papir i 1996,  matavfall i egen pose fra 1998 og utsortering av plastemballasje i 2006. I dag kan ØRAS vise til gode resultater som ligger i det nasjonale toppsjiktet. Av alt avfallet som samles inn, blir 54,5% til nye materialer/produkter. Takk for din innsats for et bedre miljø!

Sammen gjør vi avfall til ressurser!