I oktober 2023 gjennomførte ØRAS en plukkanalyse av matavfallet som kom inn med henteordningen til ØRAS-kommunene. Bakgrunnen for analysen er at det gjennom høsten er registrert en økt andel bruk av grønne matavfallsposer i beholderne for rest- og matavfall. Økning spekuleres å ses i sammenheng med den nylig økte poseavgiften som matbutikker ble pålagt fra september 2023. Et tilfeldig utvalg av 124 grønne poser ble plukket ut for sjekk. Posenes opphav var fra flere borettslag i en av ØRAS-kommunene.


Dette inneholdt posene:
Matavfall: 33%
Restavfall: 55%
Tomme: 12%

To personer ikledd blå drakter som åpner grønne matavfallsposer for analyse


Bare matavfall skal i de grønne posene

Restavfallet som ble funnet i de grønne posene er typisk husholdningsavfall: Glass- og metallemballasje, dorullkjerner, drikkekartonger, påleggsinnpaking, tekstiler, tomme vaskemidler mm.

- Dette er den høyeste andelen restavfall vi har funnet i en plukkanalyse for matavfall. 55% er et alarmerende resultat og gir oss en pekepinn på at kontinuerlig informasjon til innbyggerne forblir et viktig arbeid, sier kommunikasjonsrådgiver ved ØRAS, Stine Cecilie Granlund. Hun forteller videre at feilsortert restavfall ødelegger gjenvinningsprosessen av matavfallet. 

I de grønne matavfallsposene ønskes kun matavfall. ØRAS har laget en liste over hjemmesorteringen av de grønne posene. Dersom man er usikker på hvordan noe skal kildesorteres, anbefales det å benytte nettsiden sortere.no eller ta kontakt med ØRAS.


Økt poseavgift kan være en påvirker

Tidligere i år skrev Handel og Miljø at over 80% av nordmenn bruker butikkposen som restavfallspose. Fra 1. august 2023 økte prisene på plastposer i butikk og posesalget har stupt etter prisøkningen. Flere tyr til handlenett og gjenbruk av gamle poser. En reduksjon i plastposekjøp har god miljøgevinst og vi er anbefalt å kjøpe egnede plastposer på rull for å kildesortere i. Som en effekt av prisøkningen registreres det hos ØRAS at andelen grønne poser i restavfallsbeholderen har økt med 60%.
- Vi har i høst hatt en betydelig økt andel grønne poser i dunken for rest- og matavfall. I tillegg etterspør butikkene i våre kommuner flere grønne poser for gratis utdeling. Denne plutselige økningen var bakgrunnen for plukkanalysen vi gjennomførte i oktober, da vi mistenkte at de grønne posene blir brukt til mer enn bare matavfall, forteller Granlund.

ØRAS vil fortsette med plukkanalyser framover for å se om trenden vedvarer, og dersom den gjør det må det gjøres en vurdering omkring ordningen for gratis utdeling av grønne poser.


Husk dobbel knute

12% av posene plukket ut til analyse var tomme. Ved å lage dobbel knute på avfallsposene unngår vi at avfallet faller ut i sorteringsprosessen. Så havner det dit det skal.
 

Matavfallet blir til biogass

Det kildesorterte matavfallet fra ØRAS sendes videre til Romerike biogassanlegg hvor det gjenvinnes til ulike bioprodukter som biogass, flytende biogjødsel og fast biogjødsel. Den flytende biogjødselen blir sendt tilbake til ØRAS hvor den brukes i produksjonen av våre jordprodukter.
Er du usikker på hva som er matavfall? Se oversikten her.


Og husk, sammen gjør vi avfall til ressurser!