Et av funnene fra undersøkelsen viser at en del av restavfallet vi får inn sorteres feil av våre abonnenter. Faktisk utgjorde feilsortert restavfall 12% av innholdet vi fant i de grønne matavfallsposene! To produkter som spesielt skilte seg ut i matavfallet var bleier og kattesand.

I de grønne matavfallsposene ønsker vi kun matavfall. ØRAS har laget en liste over hjemmesorteringen av de grønne posene

Feilsortert restavfall kan i verste fall ødelegge gjenvinningsprosessen av matavfallet. Det kildesorterte matavfallet fra ØRAS sendes nemlig videre til Romerike biogassanlegg hvor det gjenvinnes til ulike bioprodukter som biogass, flytende biogjødsel og fast biogjødsel. Den flytende biogjødselen blir sendt tilbake til ØRAS hvor den brukes i produksjonen av våre jordprodukter.

Bleier og kattesand skal sorteres som restavfall.

Dersom man er usikker på hvordan noe skal kildesorteres,  anbefaler vi å benytte nettsiden sortere.no eller ta kontakt med oss.

Og husk, sammen gjør vi avfall til ressurser!