Vårt mottak for glass- og metallemballasje i Fredrikstad har hatt flere branntilløp i sine lokaler fordi innbyggere har kastet batterier som metallemballasje. Nå ber Sirkel Glass AS om at alle landets innbyggere skjerper sorteringskunnskapen og leverer inn batterier på riktig sted.

Batterier er kategorisert som farlig avfall. Ikke som et emballasje-produkt. Brukte batterier leveres inn GRATIS til vårt mottak på Dal Skog, eller til de butikkene som kan ta imot slikt avfall.

Spesielt er Litium-batterier skumle fordi de kan selvantenne. I alle tilfeller er det lurt å plassere en tape-bit over batteripolene før du leverer de inn på en forsvarlig måte. Sorterer du feil, kan dette få fatale følger.