Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS) jobber stadig med å se på muligheter for at det som tidligere var avfall kan bli en ressurs. Nå har de første lastebillassene med kvernet behandlet treverk kjørt til Sverige. Der er treverket levert på Miljøstasjonen Dal Skog en råvare i IKEA sin produksjon av nye produkter.

- At store produsenter velger å se på muligheter for å bruke materialgjenvunnet treverk i sine produkter et viktig skritt i riktig retning, sier daglig leder i ØRAS, Trym Denvik.

Behandlet treverk fra Øvre Romerike vil bli brukt i IKEA sine kjøkkenfronter og fronter til garderobeskap.

Bakgrunnen for ny konteiner

Levering av kvernet behandlet flis til IKEA er bakgrunnen for en renere sortering i konteinerne for behandlet treverk.  Innføringen av den nye konteineren «fiberplater i tre» er for å få ut materialer som ikke kan brukes. Konteineren ble presentert tidligere i år er plassert ved to steder i sorteringsrundellen. Årsaken er at den kvernede flisa som skal til IKEA skal være rent treverk.

ØRAS mottar årlig store mengder behandlet treverk på sin Miljøstasjon på Dal Skog. I 2019 ble det mottatt nesten 5000 tonn med behandlet treverk fra private husholdninger og næringskunder ved Miljøstasjonen. ØRAS har vært med på ulike prosjekter for å se på muligheten for å materialgjenvinne behandlet treverk, og noe har tidligere blitt sendt til Polen for sponplateproduksjon. «Fiberplater i tre» er en avfallstype som går til energigjenvinning.

I 2025 er det satt et mål om at 55% av alt husholdningsavfall skal gå til materialgjenvinning eller gjenbruk. Dette målet er satt i Rammedirektivet for avfall, og er et mål ØRAS jobber kontinuerlig med å nå.