- Vi er nå ett skritt nærmere EU sine mål, forteller kommunikasjonsrådgiver Kirsten Lundem.

I EU sitt rammedirektiv for avfall fra 2008 ble det lansert et mål om at 50% av alt husholdningsavfall skal gå til materialgjenvinning eller gjenbruk innen 2020. I 2018 oppnådde ØRAS hele 49,6% materialgjenvinning. 

- Den flisa som heretter sendes til materialgjenvinning blir nå til nye sponplater forklarer daglig leder Trym Denvik. 
 

5000 tonn

ØRAS mottar årlig store mengder behandlet trevirke. I 2018 mottok ØRAS ca 5000 tonn behandlet trevirke. Dette har tidligere gått til energigjenvinning, men det har vært et sterkt ønske å se om det er noen andre alternativer.

- Vi har vært med i ulike prosjekter for å undersøke hva vi kan bruke denne råvaren til. At flisa nå blir til sponplater i stedet for å gå til energigjenvinning er et viktig grep.

Rammedirektivet for avfall har videre satt et mål for 2025 om at 55% av alt husholdningsavfall skal gå til materialgjenvinning eller gjenbruk. ØRAS er nå ett skritt nærmere å få avfallet på rett vei.