Fredag 18.11.22 ble Miljøstasjon Dal Skog evakuert etter at en kundeveileder oppdaget gasslukt. Gasslukten ble oppdaget i en konteiner i sorteringsrundellen. Anlegget ble åpnet igjen etter omtrent 20 minutter. Miljøstasjonen ble evakuert etter våre prosedyrer, og brannvesenet ble kontaktet. 

Farlig avfall

Gassbeholderen som forårsaket evakueringen. Foto. Synderen til evakueringen viste seg å være en propanbeholder. Beholderen ble funnet i konteineren for metall i sorteringsrundellen. Selv en slik liten propanbeholder til primuser og lignende kan utgjøre stor fare da de inneholder lett antennelig gass. 

Alle gassbeholdere skal levere til et mottak for farlig avfall.