Årsaken var en gassbeholder som var blitt sortert feil i rundellen. Noen hadde kastet gassbeholderen i avfallskonteineren for metall. Ansatte i rundellen registrerte heldigvis gasslekasjen fort. De meldte ifra slik at ØRAS-anlegget raskt ble evakuert og lekkasjen meldt ifra til nødetatene. 

Politi, brannmannskap og ambulanse kom hurtig til stedet og tok raskt kontroll over situasjonen, men måtte rykke ut i to omganger før lekkasjen ble stoppet. Dette medførte også at miljøstasjonen ble stengt i en kortere periode. Heldigivs fikk nødetatene kontroll på gassbeholderen og vi kunne åpne opp kort tid etter.

Ali Altimimi (på bildet nedenfor) var kundeveilederen som først registrerte gasslekasjen.

Ali og Heidi, ser begge på dette som en alvorlig hendelse. Foto.
Både Ali og Heidi ser begge på dette som en alvorlig hendelse. 

- Vi har rutiner og dyktige ansatte som vet hva de skal gjøre. Dette sikret rask handling og heldigvis gikk det bra denne gangen, sier miljø- og kvalitetsleder Heidi Finden. 

Vi understreker likevel alvoret av situasjonen og det potensielle skadeomfanget som kunne oppstått dersom noen hadde blitt forgiftet av gassen eller om den hadde antent. 

Alt avfall som er brannfarlig, miljøskadelig eller helseskadelig skal leveres som farlig avfall på miljøstasjonen. Å levere farlig avfall på ØRAS er helt gratis.