Hvor mange kan skryte av at de har jobbet minst 25 år hos samme arbeidsgiver? Det kan Terje Johansen og Steinar Sannerhaugen. For 25 år siden hadde de sin første arbeidsdag hos Øvre Romerike Avfallsselskap IKS. For de andre ansatte hos ØRAS har de to karene "alltid" vært der, og kan bistå med stort og smått. 

Under et personalmøte før jul ble Terje og Steinar hedret for sin lange og tro tjeneste hos ØRAS. Med en medalje for lang og tro tjeneste tildelt av direksjonen i Det Kongelige Selskap for Norges Vel ønsket ØRAS som abeidsgiver å vise at vi setter pris på innsatsen de har lagt ned for bedriften. En utmerkelse de tok imot til stående applaus fra sine kollegaer.

- Det var to unge karer som begynte her i 1998, og nå har de blitt voksne. ØRAS har endret seg mye på 25 år og det er litt av en utvikling disse to har vært vitne til. En utmerkelse er på sin plass når vi runder et kvart århundre som ansatt hos ØRAS. Vi er takknemlig for den lojalitet og innsats som disse kara har utvist gjennom alle disse år, sa daglig leder Trym Denvik når han delte ut utmerkelsen og blomster. 

 

Ingen oppgaver for små

Som en del av teknisk avdeling har Terje og Steinar reparert og tilpasset så mangt på Miljøstasjonen. Ingen oppgaver er for store, men ei heller for små. Deres leder, driftssjef Arild Snekkerhaugen, har ikke annet en lovnader å si om de to hardtarbeidene karene.

- Det er aldri ett nei å få når en kommer med spørsmål om de kan sveise eller fikse noe. De ønsker ofte en tegning av hvordan det er tenkt å se ut, men som regel ender de opp med å gjøre sin egen vri på det, forteller Snekkerhaugen.

Terje og Steinar er alltid å finne inne på verkstedet. Er de ikke der, er de rundt om på Miljøstasjonen for å få den daglige driften til å gå rundt. Er det noe som ryker eller blir ødelagt er de aldri langt unna. Selv om de har vært hos ØRAS i 25 år, håper vi at de ønsker å tilbringe enda flere år hos oss.