Hver uke ryddes det hensatt avfall ved våre returpunkter i våre fire kommuner. Med over 40 returpunkter blir det mye avfall som ryddes opp. Denne uken ble tre av returpunktene hentet inn.

Returpunktet ved Borgen, Kiwi KB Kløfta og Eltonåsen ble hentet inn. Etter gjentatte forsøk på å nå ut til innbyggerne om at returpunktene bare er til glass- og metallemballasje var det nok. Returpunktene ble hentet inn som et resultat av at noen har valgt å bruke returpunktene som sin private avfallsplass. Dette er da ofte avfall som er gratis å levere hos Miljøstasjon Dal Skog eller som kunne vært kastet i søppeldunken hjemme.

For de innbyggerne som brukte disse returpunktene vil de nå måtte benytte et annet returpunkt. ØRAS har lagt ut en liste over tilgjengelige returpunkter i våre kommuner.  

 

Innsamling hjemme

En løsning ØRAS nå ser på er innsamling hjemme hos abonnenten. På sikt planlegger vi egen beholder for glass- og metallemballasje hjemme hos våre abonnenter. Dette er noe som allerede eksisterer i mange andre kommuner.