En limnolog er en som jobber med vannkvalitet i ferskvann, og med tiltak for å forbedre vannkvalitet i ferskvann i Norge. En limnolog skal sørge for at vannkvaliteten ivaretas i henhold til Norges krav, med tanke på kjemiske og biologiske faktorer, sier Hanna Cecilia Lytomt, som er limnolog i Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS).

Det er nemlig ikke bare avfall vi jobber med i vår bransje. Som et avfallsselskap som også drifter 2 avfallsdeponier, er vi pålagt å holde oppsyn med vann som renner igjennom metervis med søppel; såkalt sigevann. Hanna er den hos oss som har ansvaret for overvåking av vannkvaliteten, og at vi renser det vannet vi har her på området. Det gjelder både grunnvann og vannet som går gjennom deponiene.
- Jeg har ansvaret for at dette vannet ikke forurenser det ytre miljøet, sier Hanna.

karrierestart.no kan du se flere videoer i deres jobbserie, hvor de beskriver forskjellige yrker på to minutter!