Gjenvunnet plast kan brukes til å lage utallige produkter og ny emballasje. Det kan bli til plastposer, avfallssekker, blomsterpotter, bøtter, flasker, kanner, rør, benker og lekestativ for å nevne noe, men da er vi avhengig av at abonnentene sorterer riktig. I en plukkanalyse som ØRAS gjennomførte i fjor, gjennomgikk vi 400 kg plastemballasje fra tilfeldig utvalgte husholdninger i ØRAS-kommunene. I analysen ble det funnet flere avfallstyper som var sortert feil, og av dette utgjorde restavfall 7,6 %, noe som tilsvarer 30,5 kg.

Hva er årsaken til disse mengdene med feilsortert restavfall?
I noen tilfeller, enten bevisst eller ubevisst, sorterer abonnenter avfallet sitt feil. Vi ser blant annet at det ikke er alle som skiller mellom plastemballasje og andre typer plast (som skal sorteres som restavfall).

En annen årsak til feilsorteringen i plastemballasjen kommer av matrester og tilgriset plastemballasje. Større mengder matavfall og tilgriset emballasje gjør det vanskelig å gjenvinne materialene. Derfor er det viktig at abonnentene enten skraper eller skyller bort matrester fra emballasjen før de kildesorterer den.

Dersom det er vanskelig å bedømme hvor ren emballasjen skal være kan man benytte seg av Grønt Punkt Norge sine nettsider. Der kan man lese hvor ren plastemballasjen må være for å sorteres som plastemballasje

Dersom plastemballasjen ikke blir ren nok og det er mye rester som ikke går av når den skylles i kaldt vann og renses med oppvaskbørsten, kan det være at den heller bør sorteres som restavfall.

Til slutt, har det noe å si?
Ja, det har det. For store mengder forurensninger i retursekken for plastemballasje ødelegger gjenvinningen av materialene. Så husk, kun ren nok plastemballasje skal sorteres som plastemballasje.