Dette er viktig for at vi skal få kontroll på avfallet som inneholder helse- og miljøskadelige stoffer. På miljøstasjonen håndterer vi disse miljøgiftene på ulike måter, slik at de ikke blir spredt i naturen og skader dyr, mennesker og miljø.

  • Lysstoffrør og sparepærer kan inneholde kvikksølv, som er svært helse- og miljøskadelig.

Når du som kunde leverer lysstoffrør og sparepærer på ØRAS er det derfor viktig at du forsøker å levere dette på en skånsom måte, slik at de ikke blir knust. Det er nemlig stoffene inne i disse produktene som kan være miljøfarlige. Knuste lyskilder medfører en større risiko både for deg selv og for ansatte på miljøstasjonen.

Når du leverer inn lyspærer, sparepærer og lysstoffrør på miljøstasjonen sikrer du også at materialene kan gjenvinnes og bli til nye lyskilder.