Som avfallsselskap er det viktig for ØRAS å stadig se etter mer bærekraftige løsninger for avfallet som mottas på miljøstasjonen. Denne våren starter ØRAS ett samarbeid med Norsk Ombruk. Ett samarbied som vil øke ombruken av hvitevarer levert til miljøstasjonen. 

Norsk Ombruk, basert i Stokke, reparerer, klargjør og selger omkring 13 000 brukte hvitevarer årlig. Jean Skjelbred, daglig leder ved Norsk Ombruk forteller at de brukte hvitevarene fra ØRAS er et godt bidrag til deres drift da etterspørselen er høyere enn tilgangen på varer.

En mer bærekraftig praksis

ØRAS mottar et bredt spekter av hvitevarer gjennom året: vaskemaskiner, tørketromler, komfyrer, koketopper og oppvaskmaskiner. I tillegg kuldemøbler som kjøleskap, fryseskap og -bokser. 70 tonn hvitevarer og 100 tonn kuldemøbler fra ØRAS ble i 2022 ble sendt til materialgjenvinning. Nå, med Norsk Ombruk som samarbeidspartner, blir flere enheter rettet mot ombruk. 
- Ved å sende brukte hvitevarer, med eller uten skader til ombruk, kan vi jobbe høyere opp i avfallshierakiet. Høyere grad av ombruk før materiagjenvinning er helt klart en mer bærekraftig måte å jobbe på. Det gir oss en sirkulærøkonomisk tilnærming til håndteringen av hvitevarene, forteller trainee ved ØRAS, Synne Strømmen, som sammen med Fagleder ved Farlig Avfall, Torgeir G. Engesæter har vært pådrivere for prosjektet.

illustrasjon av avfallspyramiden: Avfallsreduksjon, gjenbruk, materialgjenvinning, energiutnyttelse, deponering.
Avfallspyramiden, også kjent som avfallshierarkiet, viser en sirkulær økonomisk tilnærming, der prioriteringen går fra avfallsreduksjon øverst til deponi nederst.
Å håndtere avfall i de øvre nivåene av pyramiden er mer bærekraftig enn å håndtere det i den nedre delen av pyramiden. Design: LOOP

 

Varene sjekkes og repareres før videresalg

En stor andel av hvitevarene som leveres på miljøstasjonen har mye brukstid igjen og har ofte ingen eller få skader og defekter. Den første sorteringen skjer på miljøstasjonen av ØRAS' personell, som setter til side de hvitevarer som vurderes som gjenbrukbare. Norsk Ombruk gjør deretter grundig vurdering av disse og tar med seg de hvitevarene som har potensiale for videresalg. Også hvitevarer med mangler og skader kan de ta med seg: Enhetene gjennomgår reparasjon og rengjøring før de selges videre. Norsk Ombruk gir 2 års garanti på de klargjorte produktene og leverer dem over hele Norge.


Dersom et produkt likevel ikke er egnet for ombruk og/eller ikke kan repareres, vil det sendes til materialgjenvinning. Alle deler blir plukket fra hverandre: metallet, plasten, glasset, ledninger osv. materialgjenvinnes til nye produkter.

mange hvitevarer i et lastebilkapell klar for sending til gjenvinning

Behandle hvitevarene med forsiktighet

Til deg som skal levere hvitevarer til Miljøstasjon Dal Skog: 
- Behandle hvitevarene med forsiktighet. Unngå å skade varen på vei til miljøstasjonen. La hvitevaren være som den er: la alle originale deler følge med og unngå å demontere varen, oppfordrer Synne Strømmen. 

Hvitevarer kan du levere gratis hos ØRAS.