Etter to år med korona og begrensede muligheter for besøk til ØRAS-skolen kan vi endelig juble over at vi kan ta i mot elever. Nesten alle grunnskolene i våre kommuner ønsker å komme på besøk denne sesongen. Det gjør at vi denne sesongen setter ny rekord i antall påmeldte elever for sesongen.

1400 elever til ØRAS denne høsten

Allerede tirsdag 13.09.22 kom de første elevene på besøk til ØRAS-skolen. De var de første av totalt omtrentlig 1400 elever som skal komme på besøk til Miljøstasjonen Dal skog denne høsten. Dette er en ny rekord for antall påmeldte elever. 

- Det er gøy å se at så mange elever, og ikke minst lærere, ønsker å komme på besøk og lære mer om kildesortering, sier informasjonsmedarbeider Tord Eriksen Røland.

Under koronaen er det skjedd flere forandringer på Miljøstasjonen. Elevene som kommer på besøk sesongen 2022/2023 vil blant annet få se det nye pyrolyseanlegget. 

Oppstart i 2003

ØRAS-skolen har siden sin oppstart i 2003 vært et kjent skoleprosjekt der elever fra grunnskolene i Eidsvoll, Hurdal, Nannestad og Ullensaker kommune får komme på besøk til Miljøstasjon Dal Skog. ØRAS inviterer 4.tog 10.trinnselever på besøk, enten høsten eller våren. Fordi det ikke ble arrangert besøk for fjorårets 4.trinn har vi åpnet opp for at årets 5.trinn kan melde seg på.