To Forsiden av den nyeste utgaven av Miljøposten. Foto.ganger i året sender ØRAS ut Miljøposten til alle abonnenter i våre kommuner. I den nyeste ugaven har vi tatt en prat med ordfører i Nannestad Kommune, Hans Thue, for å høre hvordan han kildesorterer. Vi gir deg også tips om hvordan du kan sortere hjemme, samt avslører resultatene av siste plukkanalyse.

 

 

 

Siste utgave av Miljøposten ligger tilgjengelig digitalt som PDF. (5MB)