-Nei, er det sant, sier Jon Kjetil og ler gledelig når vi ringer og forteller han nyheten. Ved spørsmål om hvordan det føles, svarer han kontant: "Veldig bra, men jeg er ganske overrasket!"

Jon Kjetil kan meddele at har full kontroll på kildesortering av både kartonger og annet husholdningsavfall. Han forteller at han har skylt, brettet og stappet i alle de 25 årene returkartonglotteriet har pågått, men aldri har vunnet noe før nå.

-Jeg vil tro det har gått med et par sprittusjer opp gjennom årene, sier han. Hva premien skal gå til er ikke helt bestemt enda, men Jon Kjetil holder nå på med å restaurere en veteranbil og ser ikke bort ifra at noen av pengene går med til dette prosjektet.

Ordningen med returkartonglotteriet synes Jon Kjetil er helt topp. Han forteller at han ikke har noen planer om å slutte og kommer til å fortsette med å skrive navn og telefonnummer på drikkekartonger i fremtiden også.

 

Drikkekartongen kan gjenvinnes

Det er ikke bare du som kan vinne i returkartonglotteriet, miljøet vinner også. For når du kildesorterer kartonger og annet avfall, da bidrar du til at vi kan resirkulere materialene. Alle drikkekartonger du leverer i returkartonglotteriet blir materialgjenvunnet og omgjort til nytt fiber som kan brukes om igjen. Utsortert drikkekartong presses til baller og selges til papirfabrikker som produserer nytt papir eller ny kartong. Slik kan vi utnytte ressursene flere ganger, og da brukes det bare 25 prosent energi sammenlignet med papirproduksjon fra nytt nedfelt tømmer.  

 

Dette er Returkartonglotteriet

  • Alle kan delta og vinne i lotteriet – privatpersoner, bedrifter eller organisasjoner, skoler, barnehager, idrettslag og lignende.
  • Hvert år deles det ut premier for til sammen 1,6 millioner kroner. Dette er fordelt på 120 premier på 10 000 kroner, og 4 premier på 100 000 kroner. Gevinsten er skattefri.
  • Deltager skriver navn og telefonnummer på den de vil skal vinne på kartongen, og leverer denne i den kommunale innsamlingsordningen. Da har man ett lodd. For å se hvor du skal levere, se sortere.no
  • Kartonger trekkes fra 84 forskjellige steder i hele landet. Her trekkes det mellom 1 og 7 kubber eller enkeltkartonger avhengig av innbyggertall, til sammen maks 188 hvert kvartal. Disse kubbene eller enkeltkartongene går videre til nasjonal trekning.
  • Flere opplysninger og lotteriregler finner du på grontpunkt.no