Fra 01.oktober overtar NordRen innhenting av husholdningsavfall i Eidsvoll kommune. Det betyr at det nå er samme renovatør nå i Eidsvoll, Hurdal, Nannestad og Ullensaker kommune.

 

Som en del av overgangen til ny renovatør vil det bli ruteomlegging. I den forbindelse vil noen abonnenter i Eidsvoll, Hurdal, Nannestad og Ullensaker kommune få nye tømmedager for mat- og restavfall, papp/papir og plastemballasje. Vi anbefaler derfor våre innbyggere å laste ned appen Min Renovasjon til sin smarttelefon, eller laste ned oppdatert tømmekalender for sin adresse fra vår hjemmeside. 

 

Du kan se tømmekalenderen for din adresse her. 

 

På grunn av nye ruter og tømmedager vil noen abonnenter kunne få et lengre intervall mellom sist tømming og nye tømmedag. For noen vil dette kunne føre til at det blir utført en ekstra tømming. De dette gjelder vil kunne se dette i appen Min Renovasjon og i tømmekalenderen. Vi ber derfor om at beholderne står tilgjengelig.