ØRAS Biokull produseres lokalt på miljøstasjon Dal Skog. Igjennom en prosess som kalles pyrolyse, varmebehandler vi ubehandlet treverk og ender til slutt opp med et særegent produkt. Biokullet har en porøs struktur, med store overflater som binder CO2. Det har også en unik egenskap til å holde på vann og næringsstoffer. Dette fører til at biokullet vil kunne ha flere nyttige bruksområder. 

Nå samarbeider Alere Circulare Spania og Capture Bank Norge i et prosjekt hvor de ønsker å lage mer miljøvennlige løsninger for jordbruket i Spania. ØRAS Biokullet skal brukes for å gjenvinne næringsstoffer fra organisk materiale og vil kunne gi en rekke positive egenskaper i landbruket. Produktet vil blant annet tilføye mer næring til jorda, som kan bidra til større avlinger. Bruken av biokullet vil også bidra til bedre jordhelse, samt skape mer miljøvennlige jordbruksmetoder, for eksempel gjennom karbonfangst og lagring. 

ØRAS biokull er et meget godt jordforbedringsmiddel. Det selges i sekker på 10 L, bigbags på 1000 L og i bulk. Utsalgsstedet er på miljøstasjon Dal Skog.