Brukerbetalingen vil gjelde både for private husholdninger og næringskunder.

Nødvendig innføring

Stor økning i befolkningsveksten i regionen fører til flere besøkende på Dal Skog og større trafikkbelastning og slitasje på anlegget. Dette vil på sikt tvinge frem økte investeringer og tilpasninger på fasilitetene.  En slik brukerbetaling fungerer allerede for mobil gjenvinningsstasjon i Hurdal. Hvorfor dette gjøres Alternativet til innføringen ville være å øke gebyrene til samtlige abonnenter, men da ville de som ikke bruker anlegget subsidiere de som har mye avfall å levere. Dette er ikke i tråd med prinsippet "Forurenser betaler" *.

Over lengre tid er det registrert økt trafikk fra andre kommuners innbyggere nettopp fordi det har vært gratis å levere så mye avfall på Dal Skog. Ved å innføre brukerbetaling, vil vi få en harmonisering mot andre avfallsselskaper som også tar betalt for levering av avfall.
Ikke minst har det vært populært for mange næringskunder som opptrer som "privat husholdning" for å kunne levere sitt avfall gratis. Nå får også de innført brukerbetaling.

Det er ØRAS sine eierkommuner som vedtar selskapets budsjetter og som har besluttet innføring av brukerbetalingen.

Samme priser som før

Avfall som frem til 1.april er gratis å levere i sorteringsrundellen kan fremdeles leveres uten ytterligere kostand, men fra 1. april må du betale kr. 100,- (som en slags "inngangsbillett") for å levere avfall i rundellen. Det avfallet du i dag betaler for å levere vil komme i tillegg til brukerbetalingen på kr. 100,-. Unntaket er levering av opptil 4 dekk (med eller uten felg) og 2 gjennomsiktige sekker med restavfall som vi innkluderer i brukerbetalingen.

Det vil fremdeles være gratis å levere EE-avfall, hvitevarer og farlig avfall for private husholdninger, i tillegg til hageavfall, glass- og metallemballasje og klær, sko og tekstiler til returpunkter.

Næringskunder

Næringskunder skal levere avfall over vekt. De skal fortsatt betale etter egne satser som før, men får et tillegg på kr. 100,- + mva, for de avfallstypene som tidligere har vært gratis å levere.

Brukbare ting til OMGJØRAS

Det skal lønne seg med gjenbruk. Kunder som har gjenstander som er like hele og fine, kan stort sett levere disse til vårt varemottak i stedet for å kaste dem. På oeras.no får du vite mer om hva butikken kan ta imot av varer.

*Brukerbetalingen kan forankres i forurensningslovens kap.1, paragraf 2, 5.ledd. (Se meny til høyre).