I en pressemelding fra Preem forteller driftssjef Arild Snekkerhaugen at avtalen om kjøp av HVO Diesel 100 er et av flere tiltak som selskapet gjennomfører for å redusere miljøavtrykkene.

Foruten å erstatte fossilt drivstoff, jobber vi også med å kjøpe maskiner og utstyr som bruker mindre drivstoff" - Arild Snekkerhaugen, ØRAS

"Dette er den første avtalen om leveranser av HVO Diesel 100 som vi gjør med et interkommunalt renovasjonsselskap", sier Olaf Thorheim i Elstad Oljesenter. Selskapet er en ledende leverandør av drivstoff til entreprenører, landbruk og offentlige virksomheter i Akershus, Oslo og Glåmdalen.

Det biobaserte drivstoffet HVO Diesel 100 fra Preem er utelukkende fremstilt av fornybare råvarer som vegetabilske oljer og animalsk fett.  Dette reduserer utslipp av fossile drivhusgasser med ca 74% sammenlignet med fossil diesel.

ØRAS vil bruke HVO Diesel 100 på egne maskiner, biler og utstyr samt tilby tanking for renovasjonsbiler samt vogntog som kjører på oppdrag for selskapet.