Steffen Skjølås i gravemaskin. Foto.
Steffen Skjølås, ØRAS

(Kilde sirkel.no)

- Dette er en stor glede for oss, ikke minst fordi vi legger ned mye arbeid i håndteringen av glass- og metallemballasje og i kommunikasjonen ut mot innbyggerne, sier driftssjef Arild Snekkerhaugen, ØRAS

Fokus på innsamling og kommunikasjon har ført Øvre Romerike Avfallsselskap (ØRAS) til landstoppen i kvalitet på glass- og metallemballasjen! Nå tester de ut henteordning for å øke materialgjenvinningsgraden og gi innbyggerne et enda bedre tilbud.

 

Imponerende kvalitet!

De ansatte i Øvre Romerike avfallsselskap IKS (ØRAS) er en sammensveiset gjeng som oppnår meget god kvalitet på innsamlet glass – og metallemballasje. I 4. kvartal oppnådde selskapet 0 % avvik og totalt for 2020 var avviksprosenten 1,43%, noe som er meget imponerende! I 2019 var avviksprosenten 6,8 %, så utviklingen er positiv.

– Vårt mål er at mest mulig av avfallet vi håndterer skal bli brukt videre som råvarer i en sirkulær økonomi, sier driftssjef Arild Snekkerhaugen. Da må vi tenke kvalitet i alle ledd fra kildesortering hos forbruker frem til råvarer som skal gå inn i ny produksjon.

Inspeksjon ved tømming og omlastning

Per i dag har ØRAS-området, som består av kommunene Eidsvoll, Hurdal, Nannestad og Ullensaker, bringeordning på glass- og metallemballasje. De har 40 returpunkt som tømmes etter behov, ved hjelp av nivåmålere.

– Ved tømming av returpunktene gjør vi en inspeksjon og tar ut forurensning som er mulig å fjerne før tømming, sier sjåfør Glenn Olsen. Vi er også bevisste på at vi utfører tømmingen så skånsomt som mulig, slik at vi unngår nedknusing av glasset.

Glass- og metallemballasjen lastes om før den leveres til Sirkels anlegg.

– Ved omlastning gjør vi nok en inspeksjon av lasset. Vår dyktige maskinfører Steffen Skjølås gjør en meget god jobb med materialhåndteringsmaskinen og fjerner forurensning med høy presisjon, fortsetter Snekkerhaugen.

Se hvordan de gjør det i videoen i bildet under: