Dette er et traineeprogram hvor kommuner, interkommunale- og statelige selskaper tilbyr plasser for unge og nyutdannede innenfor tekniske og naturvitenskapelige fag. Programmet tilbyr deltakerne erfaring og utviklingsmuligheter innenfor en rekke fagområder som vann og avløp, renovasjon, kart- og geodata, samferdsel, plan og byggesaker, m.m. 

Målet er at traineene, igjennom varierte arbeidsoppgaver, bred innsikt i ulike fagområder og med god veiledning skal få en solid start på sine karrierer. Programmet skal bidra til viktig kunnskapsoverføring fra bedrifter til traineene, og samtidig legge til rette for nytenkning i prosjekter og ulike tjenester. Ikke minst gir det en unik mulighet til å bygge nettverk.  

ØRAS har tidligere hatt gleden av å ta imot traineer fra denne ordningen. Dette har vært en suksess, da de forrige traineene endte opp med faste stillinger på ulike avfallsselskaper etter endt traineeperiode. Vi ser derfor frem til å ta imot en ny trainee for perioden 2023-2025.

Du kan lese mer om programmet på romeriketrainee.no