Ett sted å ringe til

I dag har kommunene selv ansvaret for innhentingen av husholdningsavfallet på Øvre Romerike. Deres interkommunale avfallsselskap, ØRAS, har kun stått for selve avfallshåndteringen samt driften av avfallsanlegget på Dal Skog. Dette har ført til at mange abonnenter ofte har måttet henvende seg til to instanser i forbindelse med renovasjonsspørsmål. I løpet av 2020 trenger de kun å henvende seg til ett sted.

Spørsmål om renovasjon

Når abonnentene nå fremover lurer på tømmetider, beholderstørrelser, hvorfor avfall ikke er hentet og hvordan man skal sortere/håndtere sitt avfall er det fremdeles kommunen som skal kontaktes.
- Det er først når de tekniske løsningene er på plass at vi etter hvert vil overta det formelle ansvaret, sier daglig leder i ØRAS, Trym Denvik. Ansvaret med fakturering av renovasjons-gebyret samt saksbehandling knyttet til kommunale forskrifter rundt renovasjon vil fremdeles ligge hos kommunene.

Ny renovatør
I tillegg til at ØRAS overtar administrasjonen av innsamlingen, går 3 av 4 ØRAS-kommuner over på ny renovasjonskontrakt fra 01.05.2020. Den nye renovatøren, NordRen AS, vil ta over innhentingen i Hurdal, Nannestad og Ullensaker. De nye renovasjonsbilene vil kjøre på biogass, et fornybart drivstoff som blant annet er produsert på abonnentenes matavfall.

– Vi ser frem til et samarbeide med NordRen og er samtidig ydmyke til å ta fatt på oppgaven som abonnentenes kontaktpunkt når det gjelder alle renovasjonsspørsmål, avslutter Denvik.

Dal Skog, 18.12.2019

_____________________________________________________________________________

Kontaktpersoner:

Daglig leder Trym Denvik, mobil 91748575, e-post: trym@oeras.no

Komm.rådgiver Kirsten Lundem, mobil 95110602, e-post: kirsten@oeras.no