Nylig holdt Kunnskapsbyen Lillestrøm et fagseminar for kommunene i Stor-Oslo om forretningsmodeller for materialgjenvinning av returtre – og mulighetene for økt verdiskaping i kommunene. Her deltok åtte kommunale og interkommunale avfallsselskaper hvorav ØRAS var et av dem.

Deltakere på fagseminar om returordninger for returtre. Foto.

Målet er å øke materialgjenvinningsgraden ved at kommunalt eide avfallsvirksomheter skal bli i stand til å produsere ferdig sorterte produkter. I dag er retur-tre en ressurs som altfor ofte er på vei til en forbrenningsovn, sier Espen Govasmark, prosjektleder i VEAS (Vestfjorden Avløpsselskap). Han mener det kan være lurt å skjele til privat sektor hvor de har klart å få en høy andel materialgjenvinning fra retur-tre. Ettersom det er store investeringer som må til, kan det derfor være fornuftig å se på løsninger gjennom et samarbeide i større regioner, sier han.

Avfallsselskapene må jobbe mer med forretningsutvikling – i tillegg til den tradisjonelle driften – og kan ikke lenger nøye seg med å være avfallsmottakere. De må også se verdipotensialet i å være råstoffleverandører – og agere deretter, sier prosjektleder Marit Heiberg i Kunnskapsbyen Lillestrøm.

 Avfallsselskapene må jobbe mer med forretningsutvikling og se verdien i å være en råstoffleverandør

Returtre kan utløse betydelig verdiskaping gjennom et tettere samarbeid mellom avfalls- og avløpsbedriftene og prosessindustrien