Foto: Unni Prestby. 


ØRAS tar ikke imot slakteavfall, men jaktlag og private som har større mengder slakteavfall kan kontakte Biosirk Norge AS for å få mer informasjon rundt håndteringen av avfallet.

Biosirk Norge AS
Smiuhagan 25
2323 INGEBERG
Epost: kundeservice@biosirk.no
Tlf: (+47) 62 55 00 40

Liten mengde slakteavfall, kan graves ned på plasser som hindrer avrenning fra kadaver - f.eks inne på flat skogbunn.


Sjekk evt. om grunneiere til jaktområdet setter ut konteiner til slakteavfall.

Skadet vilt / fallvilt:

Kontakt viltnemda i din kommune.

Viltnemda i Ullensaker  : 911 71 735

Viltnemda i Nannestad : 906 60 006

Viltnemda i Eidsvoll       : 915 99 450

Viltnemda i Hurdal        : 950 56 886