Onsdag gikk brannalarmen og det ble gjennomført en evakuering av Miljøstasjonen. Alle ansatte og besøkende ble evakuert, og kunder på vei inn ble stoppet.

Dette var en planlagt brannøvelse i samarbeid med Øvre Romerike Brann og Redning (ØRBR). Øvelsen var uvarslet, noe som vil si at det var et fåtall av våre ansatte som viste om brannøvelsen. Øvelsen var for å teste ØRAS sine interne rutiner ved slike hendelser, i tillegg til at brannvesenet fikk øvd seg inne på Miljøstasjonen i et ukjent miljø. Det ble benyttet virkelig brann og røykmaskiner for å virkeliggjøre hendelsen. 

Våre ansatte handlet raskt etter våre rutiner, og området ble fort evakuert. Under denne brannøvelsen fikk våre ansatte og brannmannskap fra både Eidsvoll og Jessheim erfare en fiktiv brann som spredde seg til mottaket for farlig avfall og røykdykkerne fikk trent på å hente ut en bevisstløs person fra farlig avfall. Brannvesenet slukket brannen, og den personen som ble hentet ut fra farlig avfall fikk førstehjelp og oksygen, og overlevde. 

En slik øvelse er viktig både for ØRAS og for ØRBR. Vi takker Øvre Romerike Brann og Redning for et godt samarbeidet med brannøvelsen.