Henry Dahl Johansen står over en konteiner med plastemballasje. Foto.
Rådgiver renovasjon og utvikling, Henry D. Johansen sjekker kvaliteten på plastavfallet.

I slutten av mars holdt Grønt Punkt Norge AS kvalitetsrevisjon på plastemballasjen som husholdningene på øvre Romerike leverer via den kommunale innsamlingsordningen.

Revisjonen, eller "plukk-analysen", ble holdt hos RagnSells AS, Hovinmoen i Ullensaker som er en av landets store privataktører innen avfallshåndtering. Det er hit plastemballasjen fra husholdningene i ØRAS-regionen blir kjørt, før det blir ballet og sendt videre til behandlingsanlegg i Tyskland. Det er derfor svært viktig at innholdet i sekkene er plastemballasje, og ikke har blitt fylt opp med annet avfall.  

Under revisjonen fant vi at mengde restavfall og vedsekker utgjorde den største forurensningen. Prosjektleder hos Grønt Punkt Norge AS, Kristian Nordby, medgir at resultatet er litt dårligere enn det vi hadde som mål.

- Mange er veldig flinke til å sortere, mens noen få drar ned gjennomsnittet og helheltsinntrykket med å kaste restavfall i innsamlingen for plastemballasje, sier Nordby. Han leder kvalitetsrevisjoner for flere kommuner i Norge.

- Vedsekker fant vi også mye av, sier Rådgiver for renovasjon og utvikling, Henry Dahl Johansen i ØRAS. Disse kan forårsake trøbbel i maskineriet dersom de kiler seg fast. Da vil det oppstå friksjon, noe som igjen kan føre til brann. Derfor vil vi at vedsekker leveres inn som restavfall på en gjenvinningsstasjon eller klippes opp, dersom man velger å kaste de i restavfallsposen hjemme, avslutter han.

Av mindre mengder, fant vi plastprodukter som ikke er emballasje (som leker, skohorn, bøtter o.l.), litt EE-avfall og noe EPS (isopor).

Komm.rådgiver i ØRAS, Kirsten Lundem, legger til at plastsekker med riktig innhold stort sett er lette i vekt. "Tunge sekker" vil dermed ikke bli samlet inn, med mindre vi kan se at det kun er plast i sekken. Ved å legge emballasjen løst i sekken, frigjøres bæreposer som i stedet kan brukes til restavfall. Da er det også lettere for renovatører eller annet personell å se hva sekken inneholder.

Oppsummert synes vi at innsatsen våre innbyggere legger ned i kildesortering av plast er veldig bra! Vi ligger tross alt i toppsjiktet i Norge med den reneste plastemballasjen, men håper likevel at vi kan få til det "lille ekstra" ved å sortere 100% riktig.