Vi støtter WWF

Av Stine Cecilie Granlund,

I stedet for å sende ut julekort i år har vi valgt å gi vår støtte til WWF Verdens naturfonds arbeid for å stanse plastforsøpling i havet.