Medio oktober kunne ØRAS ta imot rundt 200 tonn med betongelementer som ble levert inn som avfall til deponiet på Dal Skog. Elementene stammer fra utbyggingen av nytt dobbeltspor på jernbanestrekningen gjennom Eidsvoll.

Da elementene ble levert inn til ØRAS' anlegg, tenkte daglig leder Trym Denvik at disse kanskje kunne brukes til å bygge en forstøtningsmur inne på området.

Les også: E6-betongen mellom Jessheim N og Mogreina resirkuleres

- Vi har begynt å planlegge avslutningen på deponi 2 som snart er fullt, sier Denvik. En del av denne forberedelsen innbefatter å lage en forstøtningsmur mot restavfalls-teltet. Dette er en investering som fort kunne kostet oss rundt en halv million kroner i innkjøp av masser og betong, fortsetter han.

Espen (t.v) og Steffen står foran muren de har vært med på å bygge. Foto. Espen Granås (t.v), Granås Maskin AS og Steffen Skjølås, ØRAS, er de som har jobbet med byggingen av muren. 

- Det gir en god følelse å kunne gjenbruke materialer samtidig som vi kan få være litt kreative, innrømmer Skjølås.

 

Dette må jo sies å være en skikkelig vinn-vinn situasjon?

- Ja, særlig når vi nå også kan godskrive ombruksstatistikken med 200 tonn betong. Dette klinger godt i alle sirkulærøkonomiske ører.

Å utnytte ressursene i avfallet, er langt fra noe nytt for selskapet.  I mai 2020 ble det gamle betongdekket fra E6 mellom Jessheim N og Mogreina i Ullensaker kommune, totalt 14.000 tonn, levert til anlegget på Dal Skog.

Les også: Betongdekket på E6 skal fjernes

- Den betongen ble knust og resirkulert til pukkfraksjoner som også ble brukt inne på anlegget vårt. Skulle vi ha kjøpt samme mengde pukk, ville det kostet oss ca. 1,4 mill kroner, forteller Denvik. Noe av pukkfraksjonene ble også solgt i nærområdet. 

I 2020 kunne Øvre Romerike Avfallsselskap IKS skilte med at hele 63,4 % av husholdnings-avfallet levert til gjenvinningsstasjonen ble sendt til materialgjenvinning. Hele 1,1 % gikk til ombruk, som betyr at avfallet brukes på nytt eller omformes i stedet for å kastes. 'Materialgjenvinning' betyr at ting plukkes fra hverandre til råvarer for så og settes sammen igjen eller smeltes om til et nytt produkt.