Norge har "åpnet opp" igjen, men fremdeles har vi smitte gående ute i samfunnet. Da er det viktig at avfallsinnsamlingen fungerer og at renovatører og driftspersonell holder seg friske.

Avfall hentes som normalt, men det er aldri feil at du som innbygger bidrar til å hindre smitte av virus.

Vask hender både før og etter at du triller dunken din fram på hentedag, og desinfiser gjerne håndtak og lokk innimellom.

Husk å 

  • knyte alle poser med dobbelt knute så ikke avfall renner ut av posene.
  • redusere mengden restavfall ved å kildesortere ut mer av avfallet. Da fylles ikke beholderen så fort.
  • sortere ut plast og papir og sørg for at plastavfall er tomt, tørt og skyllet for matrester før det går i plastsekken (returpose, hvis du bruker avfallsbrønner eller avfallssug).  Da gjenvinnes avfallet optimalt. Matrester tiltrekker dessuten fugler og dyr.

Sørg for at beholderen din står fremme og at lokket er lukket helt igjen på tømmedag. Det skal ikke settes igjen annet avfall ved siden av dunken. 

Dersom renovatørene våre skulle bli syke, kan følgende tiltak bli aktuelle:

  • redusert henting av papir- og plastavfall i en periode,
  • opphør av henting av papir- og plastavfall i en periode for å sikre innsamling av restavfall,
  • redusert hentefrekvens på restavfall (henting i henteintervall fra 2 til 3 uker).

Takk for at du bidrar!