I november 2016 lyste vi ut tre nye stillinger, og søknadene formelig raste inn fra fjern og nær. Hele 250 søknader med mange gode kandidater landet på bordet til vår daglige leder. Dermed valgte vi like gjerne ut ytterligere en kundeveileder. 3 av de 4 nyansatte har nå startet opp. 20. februar, tiltrer sistemann.  

I de siste søknadsprosessene har vi valgt å vektlegge personlig egnethet fremfor å sette spesielle krav til formell kompetanse. Dette har gitt oss høy score på arbeidsmiljø. Også den "gamle" gjengen på ØRAS trives godt i selskap med de ny-ansatte. Flere av disse har mer enn 10-15 års fartstid, og ser nok for seg enda noen år til.

Nå jobber vi oss fremover med en flott gjeng ansatte som skal få være med å forme og utvikle den fine arbeidsplassen vi har.

Foto: BIR/EUB