I likhet med praksis hos ROAF på nedre Romerike, anmoder vi om at døde snegler graves ned i egen hage, der de komposteres naturlig. 

Dersom kunder kommer til gjenvinningsstasjonen med brunsnegler, håndterer vi disse på samme måte som for hagerømlinger, altså uønskede plantearter som graves opp. Både hagerømlinger og døde snegler leveres i egen beholder på gjenvinningsstasjonen. Ta kontakt med kundeveileder når du kommer. Det er gratis å levere døde brunsnegler.  

Brunsnegler skal IKKE kastes i den grønne posen da det ikke regnes som matavfall. I tillegg er det i mange tilfeller brukt giftige kjemikalier for å drepe sneglene, og det ønsker vi ikke inn i prosessen for produksjon av matjord.

Sneglene ønskes heller ikke restavfallsposene hjemme, da dette griser til renovasjonsbiler og sorteringsanlegg.